ang lee, nanjing massacre, shanghai, sino japanese war, spy, wang hanxun, zheng pingru